Kunskapens Riddare står för det Globala målet nr 4: god utbildning för alla Fotograf/Källa: Therese Hübner

I stor konkurrens har Medeltidsveckan på Gotland landat projektmedel från Sida för att utveckla tornerspelsområdet med lustfyllt lärande och folkbildning om Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling.

Riddartiden är något som fascinerar både små och stora, det är sommarens alla tornerspel ett tecken på med upp till 23 000 besökare årligen. Från och med i sommar kommer alla tornerspelsbesökare kunna ta del av ett aktivitetsområde utanför arenan, där hantverk, äventyr och spel kopplas till de Globala målen. På ett lekfullt sätt får barn och vuxna tillsammans sätta dagens syn på fattigdom, ojämlikhet, orättvisor och fred i ett historiskt sammanhang.

”Det här är ett drömprojekt för oss, och tack vare Sida och Fenomenalen kan vi ta vårt hållbarhetsarbete ytterligare framåt. Eldningsförbudet under förra Medeltidsveckan var något som verkligen gjorde stort intryck, så det känns extra relevant att konkret koppla de Globala målen av idag till de intressanta medeltida lösningarna och problemen från förr” säger Susanne de Paulis, projektledare på Medeltidsveckan på Gotland, som tror att det faktum att Medeltidsveckan på Gotland årligen sedan 2010 lyckats bli diplomerat som Hållbart Event av stiftelsen Håll Sverige Rent varit en del i att projektansökan gick igenom. "Vårt hållbarhetsarbete är inte ett stillastående dokument utan något som både direkt och indirekt skapar en hållbarare turism på Gotland".

Projektet kommer kvalitetssäkras i samarbete med Fenomenalen, som sedan tidigare arbetar med de Globala målen genom Planetskötarprojektet. ”Vi är överlyckliga över att få vara med och sprida kunskap till fler om de Globala målen och Agenda 2030 tillsammans med Medeltidsveckan” säger verksamhetschef Lisa Berg. Fenomenalens pedagog Helen Lydänge har redan börjat kontakta lokala hantverkare för projektets gestaltning, allt ifrån modeller av Visbys latrinsystem till träställningar för utställningstexter och hon gläds åt samarbetet: "Att göra saker tillsammans gör att vi blir starkare och når ut om Agenda 2030 till fler." säger Helen.

Ur Sidas motivering till bidragsstödet: "Jätterolig idé där dagens utmaningar i Globala målen kopplas till ett historiskt sammanhang. Med Medeltidsveckan som arena har aktiviteten möjlighet att nå många. Mycket bra att de samarbetar med aktörer som tidigare genomfört aktiviteter om Globala målen.”

Sida fick in 106 ansökningar om sammanlagt över 27 miljoner kr. Många höll hög kvalitet, men med begränsade resurser kan endast 27 aktörer beviljas medel – och Medeltidsveckan var ett av dessa och beviljas 262 375 kr.

Pengarna från Sida är vikta för kommunikationsprojekt som ökar kännedomen om och engagemanget för Agenda 2030 och de Globala målen. Agendan innehåller 17 Globala mål för hållbar utveckling och handlar bland annat om att vi till år 2030 ska utrota fattigdomen, få fredliga samhällen, bekämpa klimatförändringarna, uppnå jämställdhet och ge alla tillgång till god utbildning. För att det ska ske krävs att många får kännedom om målen och engagerar sig. Då kan vi tillsammans bidra till att de uppnås.

 Medeltidsveckan på Gotland är ett av Sveriges äldsta, mest kända kulturevenemang. Sedan 33 år tillbaka har tusentals besökare rest från hela världen för att uppleva åtta magiska dagar på Rosornas Ö. Alltid söndag till söndag, alltid vecka 32.


Kontakt


Susanne de Paulis

Projektledare

susanne.depaulis@medeltidsveckan.se

0707-58 13 62