Medeltidsveckans tillresta besökare spenderade 206 miljoner kronor på Gotland under Medeltidsveckan 2014. Totalt lockade Medeltidsveckan 40 000 besökare. Av dem var 91% tillresta till Gotland. Det visar den undersökning som HUI Resarch gjorde under årets medeltidsvecka på uppdrag av Medeltidsveckan på Gotland, Region Gotland och Swedbank.

- Att Medeltidsveckan är av stor betydelse för Gotland vet vi sedan tidigare. Med undersökningen ville vi dels beräkna och redovisa de ekonomiska effekterna för Gotland. Men även få reda på vad besökarna tycker om evenemanget, säger Medeltidsveckans marknadschef Patrik Björkander.

Oskar Lindehejd, bankchef för Swedbank Gotland berättar varför Swedbank hjälpte till att möjliggöra undersökningen.

- Besöksnäringen är central för Gotlands tillväxt och att bevara och förädla inarbetade besöksanledningar är viktigt för att utveckla Gotland, säger Oskar Lindehejd.

- Om Gotland fortsätter att utvecklas och locka fler turister så gynnar det bankens kunder och därmed mår också banken bra. Därför har det varit naturligt för Swedbank att möjliggöra den här evenemangsmätningen. Den kommer i sin tur leda till slutsatser som är till nytta för Medeltidsveckan och i förlängningen också för Gotland som helhet, avslutar Oskar Lindehejd.

Björn Sundberg, Medeltidsveckans verksamhetchef berättar mer om de tillresta besökarna.

- Den största åldersgruppen är 25-34 år. Det kan jämföras med en liknande undersökning som gjordes 2007, då var den största åldersgruppen 18-24 år.

Veckans besökare är trogna och i stor utsträckning återkommande. I år var det 21% nya besökare, övriga har besökt Medeltidsveckan tidigare.

- Det visar att sannolikheten är att stor att man blir en återkommande besökare från år till år om man väl har besökt Medeltidsveckan en gång, säger Björn Sundberg.

Besökarna är lite äldre och spenderar i snitt mer pengar nu än för sju år sedan. Den genomsnittliga vistelsekonsumtionen är 6 795 kr per person.

- De branscher som får störst del av pengarna är handel, restaurang och logi, säger Patrik Björkander.

I undersökningen har HUI Research beräknat teoretiska sysselsättningseffekter baserat på konsumtionen under evenemanget. Slutsatsen är att Medeltidsveckan 2014 genererade 136 teoretiska årsverken på Gotland.

När besökarna får sätta betyg på Medeltidsveckan är det glädjande siffror för arrangörerna.

- Hela 98% av besökarna tycker att helhetsintrycket av Medeltidsveckan är ganska bra eller mycket bra, säger Björn Sundberg.

Besökarna har fått sätta betyg på olika delar av arrangemanget. På en femgradig skala är det ingen del som får ett medelbetyg under tre. Bland de utvecklingsmöjligheter som ändå finns nämns parkeringsmöjligheter och utbud av toaletter och papperskorgar.

Undersökningen finns att ladda ned i sin helhet här nedan.
Medeltidsveckan på Gotland är ett av Sveriges äldsta, mest kända kulturevenemang. Sedan 33 år tillbaka har tusentals besökare rest från hela världen för att uppleva åtta magiska dagar på Rosornas Ö. Alltid söndag till söndag, alltid vecka 32.


Kontakt


Susanne de Paulis

Projektledare

susanne.depaulis@medeltidsveckan.se

0707-58 13 62