Medeltidsveckans verksamhetschef Björn Sundberg i Sydkorea Fotograf/Källa: Medeltidsveckan på Gotland

En stor kommande trend i Sydkorea är historiska festivaler. Sveriges största sådan är internationellt kända Medeltidsveckan på Gotland, som årligen lockar 40 000 besökare till Världsarvsstaden Visby och Gotland under vecka 32. Sydkoreas motsvarighet till Medeltidsveckan är en festival som attraherar 200 000 personer till det medeltida fortet Haemieupseong. Nu letar de inspiration och förnyelse. Medeltidsveckans verksamhetsledare befinner sig därför i Sydkorea för att föreläsa om Medeltidsveckans framgångsfaktorer samt inleda ett samarbete och stimulera framtida turism mellan Sverige/Gotland och Sydkorea.

Medeltidsveckans verksamhetschef Björn Sundberg befinner sig i Sydkorea på inbjudan av festivalnätverket IFEA Asia (International Festival and Events Association) och universitetet i Daejeon som innehar Asiens enda universitetsutbildning med professur på ämnet festivaler och evenemang. Medeltidsveckans framgångsfaktorer och dess turistekonomiska betydelse har mötts med stort intresse och det är tydligt att det finns ett starkt intresse för Europa och Sverige i Sydkorea.

”Det är ett stort erkännande av Medeltidsveckans och Gotlands internationella attraktionskraft. Att samarbetet med Asien tar fart även inom kulturarvsturism kommer gynna många företagare i branschen, inte bara Medeltidsveckan” säger Medeltidsveckans ordförande Cicci Schelin Seidegård.

Eftersom historiska festivaler är en kommande trend i landet blev Björn Sundberg inbjuden för att presentera arbetet bakom fenomenet Medeltidsveckan, som startade 1984 och nu omfattar över 500 programpunkter och årligen besöks av 40 000 personer, alltid vecka 32. Sydkoreas största historiska festival attraherar i dagsläget 200 000 personer till det medeltida fortet Haemieupseong. Deras arrangörsstab har nu beslutat att besöka Medeltidsveckan för att dels få inspiration men även för att boka artister och aktörer till sin egen festival i oktober.

Under veckan fortsätter programmet med IFEA Asias årliga internationella konferens med representanter från bland annat Kina och Japan där Medeltidsveckan har rollen som Keynote Speaker.

”Utifrån intresset för festivaler som reseanledning ser jag verklig potential att utveckla ett gott samarbete och framtida turism mellan Sverige/Gotland och Sydkorea” säger verksamhetschef Björn Sundberg.

Fakta Medeltidsveckan på Gotland*

206 miljoner kronor i generell turistekonomisk omsättning, vara 10 miljoner kronor i export 2014.

40 000 besökare, varav 5% internationella gäster

98% av besökarna anger 4 eller 5 i betyg på en femgradig skala när de bedömer sitt intryck av Medeltidsveckan.

Den genomsnittliga besökaren är 34 år och stannar 6 gästnätter.

136 teoretiska årsanställningar på Gotland genereras av Medeltidsveckan varje år.

Fakta utifrån 2014 års evenemangsmätning, genomförd av HUI Research.
Medeltidsveckan på Gotland är ett av Sveriges äldsta, mest kända kulturevenemang. Sedan 33 år tillbaka har tusentals besökare rest från hela världen för att uppleva åtta magiska dagar på Rosornas Ö. Alltid söndag till söndag, alltid vecka 32.


Kontakt


Susanne de Paulis

Projektledare

susanne.depaulis@medeltidsveckan.se

0707-58 13 62