Den världsledande, brittiske medie- och kulturforskaren Nick Couldry utses till hedersdoktor på Södertörns högskola. Han är känd för sin forskning om medier och makt, inte minst om vad det innebär att mediebilden uppfattas som en orubblig verklighet.

– Nick Couldry har under lång tid varit till en stor inspiration för forskare, lärare och studenter på Södertörns högskola. Han har också arbetat som internationell forskningsrådgivare och bidragit mycket till nätverksbyggande inom forskning. Därför vill vi hedra honom med denna titel, säger Gunilla Gunner som är ordförande för fakultetsnämnden på Södertörns högskola.

Det är tredje gången en hedersdoktor promoveras på Södertörns högskola. Titeln föräras personer som har gjort särskilt betydelsefulla insatser. Förra året utsågs Rosa Taikon, känd för sin kamp för romers rättigheter och för sitt konstnärskap. Året dessförinnan föll valet på Piotr Sztompka, polsk professor i sociologi.

Årets hedersdoktor, Nick Couldry, är professor vid London School of Economics and Political Science. Han är en av världens främsta medieforskare, och hans teorier om medier som praktik, medieritualer och mediernas makt att definiera våra omvärldsuppfattningar har haft stor betydelse för den internationella medieforskningen.

Han är även djupt engagerad i frågor om medier och etik, och är bland annat ledande inom ”International Panel on Social Progress”, som syftar till att skapa underlag för världens ledare att forma en politik byggd på global rättvisa och etisk hållbarhet.

Nick Couldry har tidigare varit gästforskare på the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), och är även en av grundarna av ett europeiskt nätverk för forskarutbildning tillsammans med bland annat lärare från medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.

– Det är alltid en ära att utses till hedersdoktor, men det känns särskilt hedrande att få det från Södertörns högskola, ett ungt och modernt lärosäte där jag sedan länge har så många goda vänner och intellektuella kollegor, säger Nick Couldry.

Promoveringen av Nick Couldry sker den 27 november i samband med högskolans årliga evenemang ”Akademisk högtid”, där årets nya professorer på lärosätet installeras och doktorer promoveras.

Välkommen till föreläsning med Nick Couldry

“THE SOCIAL CONSTRUCTION OF REALITY – REALLY!”

Media scholars have been familiar for 20 years with analysing how media institutions construct social reality through reality programming. This remains an important topic, since the norms reproduced through such programming can be strongly embedded in everyday practice. In the era of pervasive social media platforms, critical media scholars face an additional challenge: to address a new corporate challenge of unprecedented boldness, which is to construct and manage an infrastructure for the production of the social itself. The apparently liberatory discourse around such platforms has been deconstructed (eg Van Dijck 2010, 2013), but the breadth of this ambition to appropriate the social (Mejias 2013) still needs to be fully grasped. My lecture will ask: how do we think about this ambition, and how do we begin to identify ways to think and act beyond it?

Allmänhet, personal, studenter och media är välkomna att närvara.

Föreläsningen ges på engelska.

Tid: 27 november, 13.00-14.15

Plats: Södertörns högskola, sal MA 624, plan 6, Moas båge, Alfreds Nobels allé 7, Flemingsberg

För mer information, kontakta

Gunilla Gunner, ordförande för fakultetsnämnden på Södertörns högskola, gunilla.gunner@sh.se, 08-608 42 86, 070-328 09 07

Nick Couldry, n.couldry@lse.ac.uk, +44 (0) 20 7955 6243, http://www.nickcouldry.org/

Presskontakt: Ulrika Bremberg, kommunikatör på Södertörns högskola, ulrika.bremberg@sh.se, 08-608 43 13, 070-513 63 13Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876