Chefer som mediterar tänker bredare och fattar bättre beslut, enligt ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

Forskaren Lasse Lychnell på institutionen för företagande och ledning vid Handelshögskolan i Stockholm har under två år följt sju VD:ar och ägare av små och medelstora företag som under flera år mediterat.

Bredare perspektiv

När cheferna möter utmanande situationer i arbetet använder de sig av ett meditativt förhållningssätt som gör att de kan ta in ett bredare perspektiv.

- Genom att stanna upp och betrakta sina egna tankar, känslor och förnimmelser får cheferna tillgång till mer och rikare information om situationen, samtidigt som de också tydligare ser sin egen roll i sammanhanget. På det viset kan de undvika att upprepa automatiserade handlingsmönster eller fatta förhastade beslut under inflytande av starka känslor, säger Lasse Lychnell.

Hållbart och effektivt

Förändringar på sikt är att cheferna ägnar mer tid åt strategiskt arbete och har en större benägenhet att fokusera på grundorsaker istället för symtom i bolagen. De har även mer öppna och ärliga relationer till medarbetarna samt har en ökad vilja att bidra till det allmänna goda. Sammantaget pekar dessa förändringar mot ett mer hållbart och effektivt företagande, enligt studien.

- Förhållningssättet har gett de mediterande cheferna möjlighet att integrera insikter från meditationen med det dagliga arbetet, säger Lasse Lychnell.

Det har skapat den nödvändiga drivkraften att fortsätta med meditationen även då arbetstoppar tar över stora delar av arbetslivet. Jobbet blir på så vis inte meditationens fiende, utan en väg till personlig utveckling.Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.


Kontakt


Mona Finnström

VD

mona.finnstrom@fastigo.se

0706766922