Medlingsinstitutet har i dag utsett Gunilla Runnquist och Anders Forsberg att medla i förhandlingarna mellan Svensk Scenkonst och Unionen om nytt kollektivavtal för tjänstemän inom orkesterområdet och vissa ideella föreningar.

Mer information
Kurt Eriksson
08-545 292 46
Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54