Mer information

Medlingsinstitutet har i dag utsett Hans Svensson, Erik Hjerpe och  
Christina Nygårdh att medla i förhandlingarna mellan Föreningen Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet  
om nytt kollektivavtal inom vård- och behandlingsverksamhet samt äldreomsorg. 


Mer information

Kurt Eriksson 
08-545 292 46 

Presskontakt

Tiina Virtanen 
08-545 292 49 
070-309 86 86
Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54

Valter Hultén

Makroekonomisk analytiker

valter.hulten@mi.se

08-545 292 40

08-545 292 44

073-507 57 00