Medlingsinstitutet har i dag utsett Jan Sjölin, Isa Skoog och Anitra Steen att medla i arbetstvisten mellan Almega Tjänsteförbunden och Almega Serviceentreprenörerna å ena sidan och Fastighetsanställdas Förbund och SEKO, Facket för service och kommunikation å andra sidan  
om nytt serviceentreprenadavtal. 


Mer information

Kurt Eriksson 
08-545 292 46 

Presskontakt

Tiina Virtanen

08-545 292 49

070-309 86 86
Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54