Mer information

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Lars Josefsson och Lars-Bonny Ramstedt att medla i förhandlingarna mellan Almega Samhallförbundet och Fastighetsanställdas Förbund, GS, Handelsanställdas förbund, Hotell- och Restaurangfacket, IF Metall, SEKO samt Svenska Kommunalarbetareförbundet om nytt kollektivavtal avseende löner och allmänna anställningsvillkor. 

Mer information

Kurt Eriksson 
08-545 292 46 

Presskontakt

Tiina Virtanen

08-545 292 49

070-309 86 86
Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54