Mer information

Medlingsinstitutet har i dag utsett Gunnar A Karlsson, Erik Hjerpe och  
Anitra Steen att medla i tvisten mellan Föreningen Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet om nytt kollektivavtal  
för personliga assistenter. 

Mer information

Kurt Eriksson 
08-545 292 46 

Presskontakt

Tiina Virtanen

08-545 292 49

070-309 86 86
Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54