Medlingsinstitutet har i dag utsett Olle Hammarström och Gunilla Runnquist att medla i förhandlingarna mellan Svensk Handel och Hotell- och Restaurangfacket
om nytt kollektivavtal för restauranger och personalrestauranger, cafeterior m.m.

Presskontakt
Anne-Marie Egerö
08-545 292 43
070-309 86 86

Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54