Medlingsinstitutet har i dag utsett Jan Sjölin och Christina
Rogestam att medla i tvisten mellan Almega Tjänsteförbunden och
Unionen om nytt kollektivavtal för branschen Apotek.


Presskontakt
Anne-Marie Egerö
08-545 292 43
070-309 86 86
Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54