Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin och Anders Forsberg att medla mellan Seko – Facket för Service och kommunikation och Almega i tvisten om ett nytt kollektivavtal.

Seko har varslat om konflikt från den 18 september. Varslet omfattar cirka 2200 medlemmar inom Post Nord, Bring CityMail och Menzies Aviation.

Jan Sjölin har tidigare varit avtalssekreterare på Svenska Kommunal-arbetareförbundet.
Anders Forsberg har tidigare bland annat varit förbundsordförande i Jusek och riksdagsdirektör.

Presskontakt

Bosse Andersson

Tel 08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.
Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54

Valter Hultén

Makroekonomisk analytiker

valter.hulten@mi.se

08-545 292 40

08-545 292 44

073-507 57 00