Medlingsinstitutet har utsett Leif Ohlsson och Bengt Huldt att medla mellan Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Svenska Kommunalarbetareförbundet i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för avtalsområdet Turism och Fritid.

Inget konfliktvarsel har lagts utan medlingen sker på parternas gemensamma begäran.

Leif Ohlsson har tidigare bland annat varit förbundsordförande för Industrifacket och vice ordförande och förhandlingschef för IF Metall.
Bengt Huldt har tidigare bland annat varit vd för Stål- och Metallarbetsgivarna.

Presskontakt:

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet, 08-545 292 43

Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54

Valter Hultén

Makroekonomisk analytiker

valter.hulten@mi.se

08-545 292 40

08-545 292 44

073-507 57 00