Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin och Hans Svensson att medla mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vårdföretagarna i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för avtalsområdet Ambulans.

Inget konfliktvarsel har lagts utan medlingen sker på parternas gemensamma begäran.

Jan Sjölin har tidigare bland annat varit avtalssekreterare på Svenska Kommunalarbetareförbundet.
Hans Svensson har tidigare bland annat varit statssekreterare i Socialdepartementet och därefter kommunikationsdirektör i Skandia.

Presskontakt Bosse Andersson

Medlingsinstitutet, 08-545 292 43
Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54

Valter Hultén

Makroekonomisk analytiker

valter.hulten@mi.se

08-545 292 40

08-545 292 44

073-507 57 00