Medlingsinstitutet har utsett Kurt Eriksson och Åsa Kjellberg Kahn att medla i arbetstvisten mellan Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige i förhandlingarna om nytt kollektivavtal.

Målareförbundet har varslat om strejk från den 1 december.

Kurt Eriksson är tidigare bland annat chefsjurist på Medlingsinstitutet.

Åsa Kjellberg Kahn är tidigare bland annat förhandlingschef på Installatörsföretagen.


Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.  
Att verka för en väl fungerande lönebildning. Att medla i arbetstvister. Att ansvara för den officiella lönestatistiken.

 


Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54

Anna Fransson

Utredare

anna.fransson@mi.se

08-580 804 51

076-301 57 57