Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Anders Norberg och Ronny Wenngren att medla i arbetstvisten mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Byggföretagen i förhandlingarna om nytt kollektivavtal.

Byggnads har varslat om strejk från den 27 november och om utökade stridsåtgärder i två steg därefter.

Jan Sjölin är tidigare bland annat avtalssekreterare på fackförbundet Kommunal.

Anders Norberg är tidigare bland annat vice vd på Transportföretagen och förhandlingschef för Biltrafikens arbetsgivareförbund.

Ronny Wenngren är tidigare bland annat förhandlingschef på Svenska Elektrikerförbundet.


Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.  
Att verka för en väl fungerande lönebildning. Att medla i arbetstvister. Att ansvara för den officiella lönestatistiken.

 


Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54

Anna Fransson

Utredare

anna.fransson@mi.se

08-580 804 51

076-301 57 57