Medlingsinstitutet utser Gunilla Runnquist och Robert Schön att medla i arbetstvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vårdföretagarna i förhandlingarna om nytt kollektivavtal.

Kommunal har varslat om stridsåtgärder från den 15 januari med en upptrappning den 22 januari.

Gunilla Runnquist är tidigare bland annat förhandlingschef för Lärarförbundet.

Robert Schön är tidigare bland annat vice vd för Industriarbetsgivarna.


Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.  
Att verka för en väl fungerande lönebildning. Att medla i arbetstvister. Att ansvara för den officiella lönestatistiken.

 


Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54