Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Unionen varslat om strejk
mot företaget Focus CRS i Fränsta i Ånge kommun. Unionen kräver kollektivavtal med företaget. Konflikten bryter ut torsdagen den 21 mars om inte en lösning nåtts innan dess.

Mer information

Bosse Andersson tel 08-545 292 43

Informationsansvarig, Medlingsinstitutet
Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54

Valter Hultén

Makroekonomisk analytiker

valter.hulten@mi.se

08-545 292 40

08-545 292 44

073-507 57 00