Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendena där fackförbundet Unionen varslar om konflikt mot trafikskolor i Malmö och Lund.

Unionen kräver kollektivavtal med trafikskolorna.

De företag det gäller är RH Konsult, Erikssons yrkestrafikskola och Erikssons trafikskola. Unionen varslar om strejk och blockad mot nyanställning och inhyrning. Stridsåtgärderna träder i kraft den 10 juni om ingen lösning nås innan dess.

Presskontakt

Bosse Anderssson

Medlingsinstitutet, 08-545 292 43

Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54

Valter Hultén

Makroekonomisk analytiker

valter.hulten@mi.se

08-545 292 40

08-545 292 44

073-507 57 00