Tid: torsdag 3 september 2009, presskonferensen börjar kl 9.30 (Kaffe och smörgås serveras från kl 9.00 statistiken måste vi hålla på till kl 9.30) Plats: Victory Konferens, Trafalgarsalen, Lilla Nygatan 5 Meddela gärna att du kommer, så fixar vi smörgås till alla!

: torsdag 3 september 2009,
presskonferensen börjar kl 9.30

(Kaffe och smörgås serveras från kl 9.00
statistiken måste vi hålla på till kl 9.30)

Plats:
Victory Konferens, Trafalgarsalen, Lilla Nygatan 5

Meddela gärna att du kommer, så fixar vi smörgås till alla!

Lönestrukturstatistik för hela ekonomin
Syftet med den årliga s k lönestrukturstatistiken är att ge en översiktlig och jämförbar bild av lönestrukturen för hela arbetsmarknaden. Denna statistik baseras på individuppgifter och innehåller uppgifter om bl a kön, ålder, utbildningsnivå och yrke. Med hjälp av dessa uppgifter kan man bl a ge en mer nyanserad bild av relationen mellan kvinnors och mäns löner.

Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella svenska lönestatistiken, den produceras av SCB.

Presskontakt
Anne-Marie Egerö
08-545 292 43
070-309 86 86

 
Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54