Genusutbildning av mentorer i Värmland, talangsatsningar i Västra Götaland, filmverkstäder i Blekinge och filmläger i Västernorrland. Filminstitutets aktiva jämställdhetsarbete fortsätter med regionala stöd över hela landet.

Tidigare i höst kom rapporten Inför nästa tagning som bland annat visade behovet av förebilder för unga kvinnor, både för att skaffa sig professionella nätverk och för att slå hål på vissa myter av filmbranschen. Nu får totalt 14 olika projekt runt om i Sverige stöd bl.a. för nätverksbygge, spjutspetssatsningar på nya talanger, växthussatsningar och mentorprogram för att förändra filmvärldens underliggande strukturer. Pengarna delas ut inom ramen för regeringens särskilda stöd till unga kvinnors filmskapande.

- Förhoppningen är att dessa lokala och regionala satsningar ska göra skillnad både idag, nästa år och för framtiden. Det gäller att hitta nya sätt att arbeta som förändrar, säger Per Eriksson, handläggare för stödet på Filminstitutet.

För ytterligare information:

Per Eriksson, Svenska Filminstitutet
per.eriksson@sfi.se; 08-665 11 38

Läs mer på sfi.se

Om stödet och rapporten


Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontakt


Per Perstrand

Kommunikatör / Communications Officer – Press

per.perstrand@filminstitutet.se

+46(0)8 665 12 16

+46(0)70 491 61 13

Jan Göransson

Presschef / Head of Press

Jan.Goransson@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8-665 11 61

+46 (0)706 03 03 62

Martin Frostberg

Kommunikation / Communications & PR

martin.frostberg@filminstitutet.se

+46 8 665 12 12

Torkel Stål

Analytiker / Analyst

torkel.stal@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8 665 11 40

+46 (0)70 330 42 34