Flera kommuner och landsting har stora chanser att nå regeringens mål: ”25 % ekologiskt i offentlig verksamhet är 2010”. Tre förvaltningar har mer än 20 procent. Det visar Ekocentrum i Sigtunas årliga undersökning av inköpen av ekologisk mat i offentliga kök.

Det är 30 kommuner, landsting och stadsdelar som har klassat in i årets Ekomatsliga. Samtliga har en ekologisk inköpsandel på minst tio procent.

Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är samtliga med i 30-toppslistan liksom Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Ekotrenden är tydlig i de stora städerna och i flera av landets regioner och landsting.

Däremot är det sämre med det ekologiska i de mindre landsortskommunerna. Många har en inköpsandel på mindre än 1 % eller inget alls.

"Det är roligt att de stora städerna och regionerna är så framgångsrika. Det är stora mängder som konsumeras. Samtidigt är det en utmaning för Sveriges bönder att producera tillräckligt mycket ekologiska produkter", säger Eva Fröman på Ekocentrum, som har gjort undersökningen.

Stadsdelen Lärjedalen i Göteborg är bäst och koras till "Vinnare av Ekomatsligan 2008" med 21,1 procent ekologiska inköp. På andra plats ligger Uppsala läns landsting med 20,8 procent. Malmö stad, på tredje plats, har 20,4 procent ekologiskt.

Studien, som gjorts av Ekocentrum - Informationscentrum för Ekologiska Produkter i samarbete med Miljöresurs Linné i Växjö och Ekologiskt Marknadscentrum i Malmö, visar att inköpsandelen i SEK ligger på 7,7 procent i den offentliga sektorn. Det är en 30-procentig ökning av andelen ekologiska livsmedel i kommuner och landsting mellan 2006 och 2007.

Flera kommuner och landsting har stora chanser att nå regeringens mål: "25 % ekologiskt i offentlig verksamhet är 2010".

För mer information och rapport som PDF:

Kontakta Eva Fröman 08-779 59 29, 070-779 59 90, eva@ekocentrum.info   

 
EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30