Vecka 31 konstaterades 30 personer smittade av coronaviruset i Kronobergs län. Vecka 32 mer än fördubblades antalet – under förra veckan konstaterades runt 70 personer smittade.


- Vi ser en ökning i åldrarna 20-29 år precis som i resten av Sverige, med en betoning på 20-25-åringar, säger smittskyddsläkare Christian Blomkvist.

- Personerna är i en ålder där man har goda förutsättningar att klara av infektionen, men risken är att de sprider smittan vidare till äldre och andra i samhället. Därför vill vi återigen uppmana till försiktighet i kontakt med andra människor och i offentliga miljöer.

Antalet inneliggande covid-19-patienter på våra sjukhus har ökat något och är just nu 13 stycken.

Smitta på Centrallasarettet Växjö
Under de senaste veckorna har coronasmittan påverkat flera avdelningar på sjukhuset i Växjö. En covid-avdelning har återstartats. Mellan 10 och 15 av regionens medarbetare har konstaterats smittade och sjukfrånvaron har ökat. Vårdhygien kartlägger nu hur smittan har spridits och stöttar avdelningarna.

- Vi har agerat snabbt för att hantera detta; smittade patienter har isolerats och personalen har testats och sjukskrivits i väntan på testresultat. Vi smittspårar noga för att hindra vidare smitta, säger sjukhuschef Maria Wiltz.

Situationen påverkar vårdplatsläget som har varit ansträngt sedan förra veckan. Sjukhusledningen arbetar löpande med att säkerställa bemanningen.

Läs hela pressmeddelandet


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt