Informationskampanj om ekologiskt i restaurang med Ekomatcentrum och Föreningen Ekokockar

 

Ekomatcentrum har tillsammans med Föreningen Ekokockar fått i uppdrag av Jordbruksverket att genomföra en treårig informationskampanj för att höja kunskapen om ekologiskt i restaurangsektorn. Syftet med kampanjen är att inspirera och utmana privata restaurangsektorn, med fokus på fastfood och trafiknära restauranger, till att servera mer ekologisk mat i dessa restauranger. Detta ska ske genom benchmarking och kampanj i samarbete med de utvalda kategorierna; fastfood och trafiknära restauranger, och med stöd av föreningen KRAV.  Snabbmat eller Fastfood har stor influens i dagens samhälle och konsumeras av en bred publik. Genom att påverka denna kategori av restaurangverksamheter till att bli mer ekologisk har vi möjlighet att lyfta dagens ekoandelar, 10 procent i restaurang, till högre ekoandelar.

 ¨Det här kommer att leda till ännu mer ekologiskt inom snabbmatsektorn¨, säger Ulrika Brydling från Föreningen Ekokockar.

Projektets syfte är också att långsiktigt säkerställa framtida kockars kunskap om hållbar och ekologisk mat, genom att erbjuda kurser om ekologisk mat och matlagning direkt till landets restaurangskolor. Samt att bygga nätverk mellan ekointresserade restauranger och matgäster, genom att utveckla en nationell digital geoguide till KRAV-certifierade restauranger och restauranger med höga ekologiska ambitioner och nivåer.


EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30