Vi är mycket glada över att kunna meddela att det blir en utökad satsning på utställningen Kan själv – en ljudupplevelse för de allra minsta. Det pedagogiska arbetet Kan själv! som handlar om att synliggöra de minsta barnen och erbjuda upplevelser som är anpassade efter deras önskemål och behov tilldelades ett nytt anslag på 500 000 kr av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd.

I Kan själv! strävar vi efter att uppfylla de små barnens rätt till deltagande och inflytande i kulturlivet. Den aktuella utställningen Kan själv – en ljudupplevelse för de allra minsta är just nu på turné i Västra Götaland. Utställningen låter små barn skapa, utforska och upptäcka ljud på egen hand.

- Det här extra anslaget gör att vi kan bygga en utställning till för att möta efterfrågan och ge fler barn möjligheter till en bra kulturupplevelse. Utställningen kan visas i ett större antal kommuner i Västra Götaland och vi hoppas också att barn utanför regionen kan få ta del av den. Vi får också en chans att förbättra utställningen utifrån de synpunkter vi fått från besökande barn. Men det bästa är att Kulturnämnden visar att de allra minsta barnen är viktiga och har rätt att ta plats i kulturlivet, säger Ida Lagnander, pedagog och projektledare för Kan själv, Västarvet.

Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska omvärlden. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att få utforska ljud på olika sätt påverkar förmodligen hur barnet senare, under sin uppväxt, intresserar sig för och närmar sig ljud och så småningom musik. Därför vill vi erbjuda utställningsmiljöer där de allra minsta barnen kan skapa, utforska och upptäcka ljud.

Kan själv-utställningarna bygger alltid på grundliga förstudier tillsammans med små barn. I den senaste lärde vi oss hur barns ljudskapande kan till och hur deras vardagliga möten med ljud kan se ut. Resultatet från förstudien ligger till grund för både formgivningen och innehållet i utställningen.

Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta produceras av Västarvet i samarbete med Kultur i Väst och tonsättare Johan Svensson. Barnen på förskolan Viljan och Solgården förskola har bidragit med sina kunskaper och erfarenheter. Formgivare är Tofte Lamberg och den första utställningen finansierades av Statens Musikverk, Kulturbryggan och Föräldrar & Barn.

Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta visas just nu på Herrljunga Kulturhus.

Kan själv på webben:

Läs mer om Kan själv på Västarvets webbplats.

Följ det löpande arbetet med Kan själv på Kan själv-bloggen.

Titta på filmer från och om Kan själv på You-tube.

För frågor och mer information:

Ida Lagnander, pedagog och projektledare för Kan själv!
Västarvet
Tfn: 070 352 02 42
E-post: ida.lagnander@vgregion.se

Jan Johansson, Områdeschef
Västarvet
Tfn: 070-659 03 46
E-post: jan.johansson@vgregion.seTaggar

barn kan själv


Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45