På Psykologiscenen får Bokmässans besökare möta psykologer, forskare och författare i unika samtal med frågeställningar som inte dyker upp på mässans andra scener. Psykologiscenen arrangeras av Psykologiguiden i samarbete med bokförlaget Natur & Kultur, SvD Idagsidan och tidskriften Modern Psykologi.

Varför en Psykologiscen på Bokmässan?

 – Under årets mässa känner vi att det är extra viktigt att lyfta fram Psykologiscenen som en humanistisk arena för ökad förståelse för sig själv och andra. Vi tror på att den psykologiska kunskapen kan verka som en demokratisk och humanistisk kraft, både på individnivå och i samhället, säger Jonas Mattsson, chefredaktör för Modern Psykologi.

 – Vi visar bredden av psykologin och gör den tillgänglig, säger projektledare Emily Storm. Det finns ett stort sug efter psykologisk kunskap. Det märks, förutom det publiktryck vi har på Psykologiscenen, även genom alla besök vi har på Psykologiguiden.se.

– Svenska Dagbladets Idagsida chockerade läsarna med att, som första dagstidning, skriva om hur det är att leva med psykisk ohälsa år 1974. Numera är det självklart att skildra nyheter ur ett psykologiskt perspektiv. De senaste årens succé för Psykologiscenen visar att intresset bara växer, säger Maria Carling, redaktör för Idagsidan. 

 – En scen där forskare, psykologer, författare och läsare får mötas och ta del av aktuell psykologisk forskning, litteratur och samtal är en självklar del i vårt uppdrag som förlag, säger Sanna Wallin, kommunikationsansvarig för Natur & Kulturs psykologiutgivning. Natur & Kulturs mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati – och Psykologiscenen är en del av det arbetet.

Bokmässan arrangeras 28 september  - 1 oktober i Göteborg. Möt författare, psykologer, psykiatriker, forskare och ställ frågor till psykologer. Bland gästerna på scenen: Allan Linnér, Anna Bennich Karlstedt, Anders Hansen, Fredrik Livheim, Jens Lapidus, Per Hagman, Viktor Frisk, Lena Andersson, Liria Ortiz, Merete Mazzarella, Soran Ismail, Stefan Sauk, Åsa Nilsonne, m.fl.

Psykologiscenen ligger i C-hallen (C05:31). Hela programmet finns här: eller på Bokmässans hemsida

För mer information kontakta:
Susanne Bertman, press- och programansvarig för Psykologiscenen, 0709 67 64 13 

Emily Storm, projektledare för Psykologiscenen, 0709 67 64 06


Läs mer på vår hemsida, https://www.psykologiguiden.se


Psykologiguiden är en webbplats om psykologi vars huvudsyfte är att sprida kunskap om psykologi till allmänheten. Via Psykologiguiden ska allmänhet, företag och organisationer också kunna få råd och stöd i psykologiska frågor och kunna hitta privatpraktiserande psykologer inom olika verksamhetsområden, i hela Sverige. 2016 hade Psykologiguiden över 2 miljoner unika besökare. 


 Kontakt


Susanne Bertman

Pressansvarig Psykologiguiden

susanne.bertman@psykologforbundet.se

0709 67 64 13

Emily Storm

Ansvarig redaktör

emily.storm@psykologforbundet.se

0709 67 64 06