Friskolorna har diskuterats den senaste veckan efter att S-ledningen föreslår vinstförbud till partikongressen. Åter kan friskolor bli ett diskussionsämne inför ett val. NewsMachine har tittat på mediebilden för de friskolebolag som har tio skolor eller fler sedan förra valåret 2018 och presenterar fem av dem i diagrammet.

Rapporteringen är till övervägande del kritisk, det gäller såväl nyhetsrapporteringen som åsiktsjournalistiken, ledare, debatt och kommentarer av olika slag. Största aktör på friskoleområdet är Academedia AB, men mest publicitet under perioden får Internationella Engelska skolan, fjärde största aktör på friskolemarknaden. Dessa är tillsammans med två andra koncerner börsnoterade (Engelska skolan avnoterdes från börsen i december 2020) vilket ger en hel del publicitet relaterat till bolagshändelser. Den rapporteringen är övervägande neutral till sin karaktär, men det som sticker ut är som sagt kritiken.

– Rapporteringen, och kritiken, rör sig på två plan. Dels är det lokala händelser, till exempel en nyetablering eller någon form av oegentlighet, som orsakar negativ publicitet.  Ett exempel är Östersund där kommunpolitikerna har anklagats för att spela under täcket med Engelska skolan i syfte att få koncernen att etablera sig i kommunen. Det blev en följetång i lokalmedia och bidrar till Engelska skolans publicitet. Sedan har vi den kritik som riktar sig mot friskolorna som fenomen, vilken bland annat kommer till uttryck i riksmedia i såväl nyhetsrapportering som på kultursidor och i ledare. Där berörs mer övergripande frågor som glädjebetyg, ökad segregation och skattepengar som blir till vinster för koncernerna, säger Henrik Zettergren, analyschef på NewsMachine.

 

Läs mer här!NewsMachine AB är ett oberoende omvärldsbevakningsföretag med fokus på webbaserade nyheter.


Kontakt


Peter Braroe

VD

peter.braroe@newsmachine.com

08-46 50 53 00

08-46 50 53 07

0708-750 991

Henrik Zettergren

Analyschef

henrik.zettergren@newsmachine.com

0705-989 449