Sedan våren 2018 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare gått ihop i två gemensamma projekt om solel och hållbara transporter.

Resultatet visar att projekten på ett effektivt sätt lyckats stötta privatpersoner, företag och organisationer i övergången till mer förnybara och klimatsmarta alternativ. Projekten har även lett till ett ökat intresse för energi- och klimatrådgivningen som helhet.

De kommunala energi- och klimatrådgivarna finns i nästan varje svensk kommun och erbjuder opartiska och kostnadsfria energi- och klimatråd till privatpersoner, företag och organisationer.

– Intresset för solel här i Kalmar kommun har varit stort, både bland hushåll, bostadsrättsföreningar och företag. Det sågs inte minst på solcellsafari som anordnades av länsstyrelsen i slutet av sommaren. Uppslutningen av besökare var stor och det ser vi mycket positivt på, säger Markus Karlsson, energi- och klimatrådgivare på Kalmar kommun.

Inom projektet för hållbara transporter har privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar bland annat fått stöd i hur man installerar laddplatser för elfordon. Det kan handla dels om rent tekniska lösningar, dels om ekonomi och vilka betallösningar man som företag eller förening kan använda sig av för att debitera anslutna bilar.

– Vi ser att det i dagsläget inte är så känt att det finns bidrag att söka för installation och utbyggnad av laddinfrastruktur, men vi arbetar aktivt med att sprida informationen. Senast i slutet av oktober hölls en inspirationskväll för en stor mängd bostadsrättsföreningar i kommunen med information om solceller och laddstolpar, berättar Markus.

Energi- och klimatrådgivarna ger många gånger det stöd som gör att man går från ord till handling. Oftast handlar det då om att rådgivaren tillför information om tekniken och vad som är viktigt att tänka på. Dessutom vet de vad som gäller lokalt och i vilken ordning allt ska göras.

För mer information kontakta:

Kalmar kommun
Markus Karlsson, Energi- och klimatrådgivare
Tel: 0480 – 45 03 99
E-post: energiradgivning@kalmar.se
Läs mer på: www.kalmar.se/energiradgivning

Energikontor Sydost
Roger Gunnarsson, Regional Utvecklingsledare
Tel: 070 - 620 83 05
E-post: roger.gunnarsson@energikontorsydost.se
Läs mer på: www.energikontorsydost.se


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 68 500 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 


Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41