Den 24 februari 2021, kl 10.30 överlämnar nio stora miljö- och konsumentorganisationer ett upprop till landsbygdsminister Jenny Nilsson samt företrädare för den svenska livsmedelsbranschen för att uppmärksamma dem på Sveriges svaga intresse för svensk ekologisk växtmat.

Växtbaserade livsmedel växer rekordsnabbt på marknaden och utvecklingen förväntas fortsätta i hög takt. Den ökade efterfrågan på växtbaserade livsmedel drivs av konsumenters insikt om hur allvarlig och omfattande matproduktionens inverkan är på miljön, klimatet och djurvälfärden. Forskningsrapporter visar att ekologiskt lantbruk gynnar den biologiska mångfalden samt att växtbaserad kost är bättre för klimatet. Trots detta lyser svenska ekologiska vegetariska (SvEkoVego) produkter med sin frånvaro, visar Ekomatcentrums rapport SvEkoVego – Växtbaserat nu och i framtiden*.

Det svenska lantbruket satsar främst på baljväxter till djurfoder. Odlingen av böner, linser och ärter för humankonsumtion är minimal. Bristen på svenska vegetabiliska råvaror leder till ett omfattande importberoende för den svenska livsmedelsindustrin.

I Sverige saknas även industri för att förädla växtprotein, en viktig förutsättning för att ta fram nya köttliknande foodtech produkter som konsumenterna efterfrågar.

Sveriges politiker bör tillsammans med branschorganisationerna; Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Ekologiska Lantbrukarna, uppmuntra till en utveckling som möter konsumenternas växande krav på växtbaserad mat.

Stöd vårt upprop att:

  1. i Sveriges livsmedelsstrategi sätta tydliga mål för en ökad produktion av SvEkoVego.
  2. livsmedelsbranschen satsar på nya vego-trenden genom att utveckla förädlingsindustrin i Sverige med svensk ekologisk växtbaserad mat.
  3. dagligvaruhandeln marknadsför och synliggör SvEkoVego produkter i butik. 
  4. lantbruket ökar odlingen av frukt och grönt samt växtbaserat protein till humankonsumtion.

Kom igen Sverige! Satsa på en hållbar ekologisk växtbaserad matproduktion för klimatet och miljön nu, annars riskerar vi att missa vegotåget.

 

Ekomatcentrum, verksamhetsledare Eva Fröman och ordförande Mimi Dekker

Baljväxtakademin, ordförande Divya Jagasia

Föreningen Ekokockar, Ulrika Brydling

Föreningen Medveten Konsumtion, generalsekreterare Alexandra Davidsson

KRAV, VD Anita Falkenek

Naturskyddsföreningen, generalsekreterare Karin Lexén

Sveriges Konsumenter, generalsekreterare Jan Bertoft

Vi Konsumenter, ordförande Gunnela Ståhle

Världsnaturfonden WWF, senior matexpert Anna Richert


EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30