Att omsorgen fortsätter ha en ekonomi i balans innebär att nya kvalitetssatsningar kan träda i kraft. Efter sommaren kommer man bland annat att rulla igång anhörigaktiviteter och reflektionstid för medarbetarna på förvaltningen.

Tid för reflektion har särskilt efterfrågats under vårens verksamhetsdialoger på omsorgsförvaltningen. Redan i höst ser man till att schemalägga en timme reflektionstid för varje medarbetare per månad, satsningen gäller både omsorgspersonalen och för hälso- och sjukvårdspersonalen. Totalt motsvarar satsningen 1,1 miljoner kronor under perioden september-december 2019. 

Tiden ska användas till prioriterade områden som är kopplade till nämndens uppdrag till förvaltningen. Fokusområden för tiden är:

  • uppstart eller utvärdering av lokala utvecklingsarbeten
  • ärendehantering
  • reflektion som bidrar till upprättande eller uppföljning av projekt, som exempelvis genomförandeplaner eller BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens).

– Det här är en oerhört viktig satsning och spelar stor roll för vår måluppfyllelse. Genom att införa den här extra reflektionstiden hoppas vi öka takten i arbetet med att implementera våra prioriterade projekt, säger Karin Jilkén, verksamhetschef på omsorgsförvaltingen.

Anhörigaktiviteter i omsorgens verksamheter
Pengar för anhörigaktiviteter ska delas ut till verksamheterna, totalt 250 000 kr under perioden september-december 2019. Verksamheterna bestämmer själva vilka typer av anhörigaktiviteter pengarna ska gå till. Syftet med anhörigaktiviteterna är att få fler involverade och insatta i verksamheten.

– Förhoppningen är att anhörigaktiviteter också ska bidra till att vi kan minska den ofrivilliga ensamheten bland de äldre, säger Michael Ländin (S), omsorgsnämndens ordförande.

För mer information, kontakta:
Karin Jilkén, verksamhetschef, omsorgsförvaltningen, tel: 0480-45 37 35
Michael Ländin (S), ordförande i omsorgsnämnden, tel: 0705-94 45 10Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad.


Kontakt


Henrik Nilsson

Kommunikationschef

henrik.nilsson@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 58

0703-99 07 71