Nu går veckan ”Europa minskar avfallet” in i sin slutspurt. Denna helg har många kommuner aktiviteter ute på gator och torg i samband med julskyltningen, för att informera och inspirera till en god jul – med mindre sopor.

Varje svensk slänger i genomsnitt 500 kg avfall. Svenskarna är bra på att återvinna avfallet som material eller energi, men de stora mängderna och dess innehåll av farliga ämnen måste minska, det är en av vår tids stora utmaningar. Om vi minskade mängden hushållsavfall med bara fem procent skulle utsläppen av växthusgaser gå ned med motsvarande 300 000 ton koldioxid per år. Det är jämförbart med utsläppen från energianvändningen i en medelstor svensk stad. Mindre avfall skulle alltså kunna bidra till att bromsa klimatförändringen.

– De ökade avfallsmängderna är ett stort problem även internationellt. Därför ska alla länder inom EU ta fram planer för att stoppa avfallsökningen och minska mängden avfall. Planerna ska vara klara 2013, men det är viktigt att arbetet påbörjas redan nu, säger Avfall Sveriges informationschef Anna-Carin Gripwall.

”Europa minskar avfallet” pågår 20-28 november. Det är ett treårigt EU-projekt, som arrangeras för andra året i rad, med Avfall Sverige som nationell samordnare. Projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Under veckan anordnas drygt 200 aktiviteter runt om i Sverige, totalt i Europa deltar 17 länder med drygt 4 200 aktiviteter.

Mer information om projektet, som alltså återkommer nästa år, finns på www.minskaavfallet.se och www.ewwr.eu


För mer information kontakta:
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20