Micasa Fastigheter var ett av flera av Stockholms stads bolag som måndagen 13 juni fick ta emot Pingvinpriset. Priset delades ut till de bolag och förvaltningar som lyckats uppnå miljöprogrammets mål för år 2012-2015, att minska energianvändningen med 10 procent.

Priset delades ut till de bolag och förvaltningar som lyckats uppnå miljöprogrammets mål för år 2012-2015, att minska energianvändningen med 10 procent.

Micasa Fastigheter ligger långt över målet med en minskad energianvändning om 19 procent.
Micasas mål är att förvaltningen som innefattar driften och byggandet av fastigheterna ska ske på ett långsiktigt, hållbart sätt.

Sören Svedberg, energiingenjör tog emot Micasa Fastigheters diplom.
– Micasas fina siffror är ett resultat av bolagets samtliga miljöinsatser inom energieffektiviseringsprojekt, driftoptimering och energiledningssystem, säger han. Och vi har mycket att tacka våra engagerade medarbetare för.

– Arbetet har bland annat lett till ett godare inomhusklimat i våra fastigheter, jämnare temperatur och bättre ventilation, fortsätter Sören Svedberg.

Pingvinpriset
Varje månad utses månadens klimatsmarta exempel från någon av stadens verksamheter som arbetar för att minska sin energianvändning och klimatpåverkan. Den som utses till månadens klimatsmarta exempel arbetar aktivt för att minska stadens energianvändning och klimatpåverkan. Ansvarig person får, förutom äran och ett diplom, även besök av en kejsarpingvin i form av en unik skulptur under en månad.

Klicka här för att läsa mer om den minskade energianvändningen inom Stockholms stadMicasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar ca 125 fastigheter om drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är cirka 1 miljard kronor.


Kontakt


Karl Frisell

chef nyproduktion Micasa Fastigheter och medlem i styrgruppen för Rättvist byggande.

karl.frisell@micasa.se

+46 8 508 360 00

+46 8 508 360 90

Maria Mannerholm

VD Micasa Fastigheter

maria.mannerholm@micasa.se

+46 8 50836000

+46 8 50836010