Bransch- och intresseorganisationen SABO välkomnar Micasa Fastigheter som ny medlem. Nu har vi 306 medlemmar och jag välkomnar Micasa Fastigheter till det stora och generösa nätverk som SABO:s medlemsföretag tillsammans utgör, säger Anders Nordstrand, vd för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB är dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. Fastighetsbolaget äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter.

-  För oss är det viktigt att vara med i  en intresseorganisation för just vår typ av bolag, dvs de  allmännyttiga bolagen.  Vi ser fram emot det erfarenhetsutbyte och den kompetensutveckling som ett medlemskap möjliggör, säger Maria Mannerholm, VD, Micasa Fastigheter.

- Micasa Fastigheters erfarenheter är mycket värdefulla. Antalet äldre i Sverige ökar och det påverkar både allmännyttans förvaltning, renovering och nyproduktion. Även frågan om digitalisering av fastighetssektorn sätts på sin spets med en åldrande befolkning. I dessa frågor ligger Micasa Fastigheter långt framme, säger Anders Nordstrand.

Kontakt:
Maria Ehn, kommunikationschef Micasa Fastigheter:08-508 360 12
Charlotta Lundström, pressansvarig på SABO: 070-721 20 11


Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar ca 125 fastigheter om drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är cirka 1 miljard kronor.


Kontakt


Karl Frisell

chef nyproduktion Micasa Fastigheter och medlem i styrgruppen för Rättvist byggande.

karl.frisell@micasa.se

+46 8 508 360 00

+46 8 508 360 90

Maria Mannerholm

VD Micasa Fastigheter

maria.mannerholm@micasa.se

+46 8 50836000

+46 8 50836010