Vy från gångvägen, Rinkeby allé vård- och omsorgsboende Fotograf/Källa: Winroth arkitekter AB

Micasa Fastigheter i Stockholm AB har tecknat entreprenadkontrakt i samverkan med NCC för produktion av nytt vård- och omsorgsboende i Rinkeby allé med totalt 90 boendeplatser.

Kontraktet är ett resultat av en dynamisk och spännande upphandlingsprocess. Projektet genomförs i en samverkansentreprenad, så kallad partnering, där parterna innan byggstart tillsammans arbetar fram system- och bygghandlingar samt budget för projektet.

- Vi ser fram emot att samarbeta med NCC i vårt allra första nyproduktionsprojekt. Det är en aktör med lång tradition av att arbeta i samverkan och vi har stort förtroende för deras organisation,  säger Karl Frisell, projektchef på Micasa Fastigheter AB.

Erfarenheterna från projektet i Rinkeby kommer att ligga till grund för kommande nyproduktioner av boenden som Micasa Fastigheter ska bygga på uppdrag av Stockholm stad.

- Det är oerhört glädjande att vi får vara med och genomföra Micasa Fastigheters första nya vård- och omsorgsboende. NCC har lång erfarenhet av samverkansentreprenader där vi tillsammans med kunden hittar de mest moderna, effektiva och långsiktigt hållbara lösningarna för den framtida driften och vårdverksamheten, säger Kim Tornell, affärschef NCC Building Sweden.

Rinkeby allé är Micasa Fastigheters första nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende och sker på uppdrag av Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Det handlar om ett modernt äldreboende med 90 vård- och omsorgslägenheter samt personal- och verksamhetslokaler i linje med framtagen äldreboendeplan 2018 med utblick mot 2040.

Projektering påbörjas omgående och fysiska arbeten på fastigheten beräknas starta under Q3 2020. Det nya boendet beräknas stå klart för inflytt under Q2 2022.Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar ca 125 fastigheter om drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är cirka 1 miljard kronor.


Kontakt


Karl Frisell

chef nyproduktion Micasa Fastigheter och medlem i styrgruppen för Rättvist byggande.

karl.frisell@micasa.se

+46 8 508 360 00

+46 8 508 360 90

Maria Mannerholm

VD Micasa Fastigheter

maria.mannerholm@micasa.se

+46 8 50836000

+46 8 50836010