Under våren har 21 personer med erfarenhet av flykt delat sina perspektiv på migration med en rad olika samhällsaktörer. Genom samtalen har nya idéer fötts, bland annat den om ett nytt utbytesprogram.– Tidigare talades det om oss – nu får vi själva formulera och lösa problemen, säger deltagaren May Samhouri.

I mars 2016 lanserades kommunikationssatsningen MIG Talks för att sprida kunskap om migrationen till Sverige. Nu avslutas det första temat – den asylrelaterade migrationen.

Borlängebon Perwin Mustafa är jättenöjd med deltagandet:

– Jag har fått säga min åsikt och berätta vad jag gjorde innan jag kom till Sverige. Deltagande i MIG Talks har faktiskt förändrat mitt liv. Det har öppnat många nya dörrar för mig.

Sedan Perwin Mustafa blev en del av MIG Talks har hon engagerat sig på ett asylboende. Och som aktiv inom Skolidrottsförbundets projektet Unga leder unga har hon ordnat med en simkurs för tjejer.

– Att aktivera unga tjejer har varit något vi pratat om under MIG Talks och det gav mig kraft att driva den frågan, säger Perwin Mustafa.

Skapa ny trend
Deltagaren May Samhouri beskriver MIG Talks som ett positivt inkluderande initiativ där nya svenskar får framträda som individer med egna tankar, och inte som en homogen grupp.

– Jag hoppas att MIG Talks skapar en trend i samhället, att vi som kommit hit får ses som unika individer, säger hon.

May Samhouri har också fått nya kontakter i och med deltagandet. Bland annat har nyhetssajten The Local Voices uppmärksammat hennes projekt om att undervisa barn i arabiska som modersmål.

– Jag har också intervjuats i lettisk TV och blivit involverad i kampanjen #IamSyrian som dragits i gång av FN:s livsmedelsprogram. I en intervju berättar jag om livet som flykting och livet här.

Lyssna till individuella röster
Initiativtagare till MIG Talks är Migrationsverket, men satsningen genomförs i samarbete med aktörer från civila samhället, och idrotts-, kultur- och mediavärlden. Det gemensamma målet är att bidra till ett nyanserat och inkluderande offentligt samtal. Att samtala med och lyssna till de nya invånarna har varit värdefullt för samarbetspartnerna.

– Det är så viktigt att höra individers röster. I våra arkiv har vi ett myller av röster från förr som berättar om sina liv. Genom individuella röster förstår vi vår historia. Och samma sak gäller vår samtid. Genom att lyssna till olika röster får vi en unik möjlighet att inte bara förstå människorna utan också den omvärld vi befinner oss i. MIG Talks har gett migrationsfrågorna en skjuts på museet, säger Jonas Engman på Nordiska museet.

Jamil Walli är journalist på nyhetssajten the Local Voices som också är en samarbetspartner.

– Vårt deltagande har resulterat i några historier som vi kanske inte kunnat berätta annars. Deltagandet har också hjälpt oss att omforma hur vi tänker och rapporterar om migrationsfrågor, säger han.

Planerar för utbytesprogram
En idé som fötts under MIG Talks är att starta ett utbytesprogram mellan asylboenden och samhällsaktörer. Tanken är att yrkesverksamma personer och människor på ett asylboende ska byta plats och lära av varandra.

– Jag ser stor potential med utbytesprogrammet. Jag tror det kan vara väldigt givande för de som praktiserar, men att det kan ge oss som museum ännu mer. Vår verksamhet är i behov av nya språkliga, kulturella och sociala erfarenheter, säger Jonas Engman.

Även the Local Vocies avser delta i utbytesprogrammet.

– Som ett första steg planerar vi att besöka ett asylboende. Kanske kommer vi hitta någon boende där att samarbeta med elleridentifiera och utveckla ett nätverk med ”lokala korrespondenter” som kan berätta om sitt eget asylboende och tillvaron där.

Nästa vecka växlar MIG Talks över till den familjerelaterade migrationen.

Läs mer om utbytesprogrammet och om deltagarnas upprop om en mer allsidig nyhetsrapportering kring migration.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.