Med anledning av situationen vid den turkiska gränsen har Migrationsverket sett över sin beredskap att hantera ett potentiellt stort antal asylsökande. På kort sikt gör myndigheten bedömningen att sannolikheten är liten att ett större antal personer kommer att ta sig till Sverige.

–Vi följer situationen mycket noga dag för dag, säger Oskar Ekblad, t.f. chef för nationella samordningsavdelningen på Migrationsverket.

Migrationsverket tar löpande fram olika lägesbilder vartefter att situationen förändras vid gränsövergången mellan Turkiet och norra Grekland.

– Vi har även säkerställt att vi har en kapacitet att snabbt kunna ställa om i händelse av att vi kommer behöva hantera en kraftig ökning av antalet asylsökande, säger Oskar Ekblad.

Migrationsverkets samlade bedömning är att det finns en god strukturell beredskap på myndigheten.

– Under flyktingsituationen 2015 kunde vi dra många lärdomar som gör att vi är bättre rustade rent organisatoriskt för att kunna hantera ett stort antal asylsökande idag, säger Oskar Ekblad.

På kort sikt är analysen för närvarande att sannolikheten är liten att ett större antal personer kommer att ta sig till Sverige.

– Vår bedömning är i nuläget är att antalet personer som förväntas söka asyl i Sverige under året inte blir fler än antalet vi refererar till i vår senaste prognos. Vi vill dock understryka att situationen vid gränsen kan förändras snabbt och därför kan vårt antagande komma att ändras, säger Oskar Ekblad.

Sedan 2016 är Migrationsverket beredskapsansvarig myndighet, vilket bland annat innebär att myndigheten ska vidta åtgärder för att höja sin förmåga inför såväl kriser som höjd beredskap i fredstid.

Vid frågor, kontakta presstjänsten:

Tel: 010-485 66 55

Mail: press@migrationsverket.se


Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. För mer information om Migrationsverket, besök vår hemsida, www.migrationsverket.se. Följ oss även på Facebook och Twitter.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.