På grund av coronavirusets spridning har Migrationsverkets arbete med vidarebosättning av kvotflyktingar stått still sedan i april. Men i takt med att reserestriktioner lättar i Sverige och omvärlden planerar nu myndigheten för att försiktigt återuppta arbetet.

FN:s flyktingorganisation UNHCR och IOM* meddelade i juni att de återupptagit sitt arbete med vidarebosättning av kvotflyktingar. Migrationsverket har efter ett noga övervägande med organisationerna kommit fram till att även Sverige kan återuppta arbetet.

- Under det förberedande arbetet har vi haft ett nära samarbete med Folkhälsomyndigheten. Vår bedömning är att arbetet nu kan återupptas, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

Ambitionen är att de första överföringarna ska kunna göras i augusti.

- Vi kommer att genomföra överföringarna, gradvis och i nära dialog med berörda kommuner och regioner. I ett första skede kommer det handla om cirka tjugo personer, säger Oskar Ekblad.

Folkhälsan i Sverige går först

Migrationsverket har samarbetat med Folkhälsomyndigheten för att få råd och rekommendationer för hur överföringar ska kunna ske på säkrast sätt. Parametrar som rör folkhälsa är de viktigaste att beakta i planeringen av överföringarna.

Till exempel får endast personer utan symtom på covid-19 resa. Personer som tillhör någon form av riskgrupp är inte aktuella att få resa till Sverige i nuläget.

- Utgångspunkten är att folkhälsan i Sverige ska gå först. Alla som ska överföras genomgår alltid en hälsoundersökning av sjukvårdspersonal innan avresa, med anledning av pandemin har kontrollerna förstärkts, säger Oskar Ekblad.

Tät dialog

En viktig del för att arbetet med överföringar ska fungera under rådande läge är att Migrationsverket har en tät dialog med berörda kommuner och regioner dit kvotflyktingarna ska flytta.

- Överföringar kommer bara att ske till de kommuner och regioner där smittspridningen och belastningen av sjukvården bedöms vara låg. Vi kommer därför att ha en löpande kontakt med smittskyddsläkare i varje berörd region, säger Oskar Ekblad.

Pandemin är ännu inte över. Varför återupptar Migrationsverket arbetet med överföringar av kvotflyktingar?

- Det är viktigt av flera skäl. Inte minst handlar det här om personer som redan befinner sig i en mycket utsatt situation som i det här läget med smittspridningen av covid-19 har förvärrats. Så det är angeläget att de får komma hit. Vi ser också att reserestriktioner för kommer nu lättar i Sverige. Därför känns det också angeläget att komma igång med det här viktiga humanitära arbetet, säger Oskar Ekblad.

*International organization of Migration

Läs mer om Migrationsverkets arbete med vidarebosättning.

Vid frågor, kontakta presstjänsten:

Tel: 010-485 66 55

Mail: press@migrationsverket.se


Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. För mer information om Migrationsverket, besök vår hemsida, www.migrationsverket.se. Följ oss även på Facebook och Twitter.Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.