Då antalet asylsökande i Sverige sjunkit kraftigt de senaste åren har Migrationsverket fått ett minskat uppdrag, och det blir därför naturligt att den lokala närvaron krymper. Vi måste därför anpassa oss efter de förutsättningar som råder och bli en mindre och mer effektiv myndighet. Därför planerar Migrationsverket att avveckla verksamheten i Kramfors.

Med färre asylsökande minskar också behovet av tillfälliga bostäder. Det innebär att sökande som bor på orten behöver flytta. Hur många som påverkas beror på hur många som bor kvar när flytt blir aktuellt. Majoriteten av de sökande är i slutet på sin asylprocess. Migrationsverkets bostäder är tillfälliga, och alla som bor i dessa kommer att behöva flytta. Vid ett uppehållstillstånd får man en kommunplacering, vid avslag påbörjas återvändandeprocessen.

– Vi förstår att det är tråkigt för de personer och familjer som trivs i Kramfors och i Örnsköldsvik, där vi har tillfälliga boenden som berörs av planerna på avveckling. Vi kommer att försöka lyssna in de sökandes behov så långt det är möjligt. Vart sökande kommer flytta är ännu inte klart, säger Veronika Lindstrand Kant, regionchef.

Vid en avveckling av mottagningsenheten i Kramfors kommer Migrationsverket att ha kvar en mottagnings- respektive tillståndsenhet, samt ett regionalt servicecenter i Västernorrlands län, samtliga i Sundsvall.

– Hur många medarbetare som berörs är för tidigt att säga. Först behöver en omställningsprocess påbörjas, med förhandlingar och eventuella omplaceringar, säger Veronika Lindstrand Kant.

Mottagningsenheten i Kramfors har 24 anställda och 709 bostadsplatser, varav 421 är belagda.

Vid frågor, kontakta presstjänsten:

Tel: 010-485 66 55

Mail: press@migrationsverket.se


Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. För mer information om Migrationsverket, besök vår hemsida, www.migrationsverket.se. Följ oss även på Facebook och Twitter.Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.