Antalet personer som behöver Migrationsverkets hjälp att få boende ordnat har det senaste året minskat kraftigt och fortsätter att minska i snabb takt. Migrationsverket fortsätter därför att avveckla boendeplatser i alla regioner. I region Mitt avvecklas boenden i hela regionen, i första hand i anslutning till mottagningsenheterna i Karlstad och Lindesberg. Den totala minskningen i landet är 5 500 platser, varav 1 500 platser i region Mitt.

 

Under 2019 kommer Migrationsverket säga upp och avveckla boendebestånd i anslutning till mottagningsenheten i Lindesberg. Uppsägningarna av lägenheterna startar inom kort och kommer att ske under hela året. Antalet platser i en lägenhet varierar, totalt rör det sig om 294 lägenheter i anslutning till enheten i Lindesberg som kan bli föremål för uppsägning.

– Det är tråkigt att behöva avveckla fungerande boenden där asylsökande trivs och många volontärer visat ett otroligt engagemang, säger Magnus Önnestig, regionchef, Migrationsverket region Mitt. Men i det rådande läget där antalet asylsökande minskar blir detta nästa steg i utvecklingen, fortsätter han.

Planen för avveckling av boendeplatser i anslutning till enheten i Lindesberg visar på flera möjliga vägar framåt. Vilket scenario som blir det slutgiltiga beror på utvecklingen av boendebeståndet vid de kvarvarande mottagningsenheterna i regionen. Samtliga boendeplatser i Ljusnarsbergs kommun (152 platser) och Hällefors kommun (131 platser) kommer att avvecklas, flertalet platser i Lindesbergs kommun kommer att bli föremål för uppsägning.

– Vi ska hushålla med statens resurser och måste därför se över var vi bedriver vår verksamhet, bland annat med hänsyn till var vi har vår personal, säger Magnus Önnestig. I och med att vi avvecklar mottagningsenheterna i Karlstad och Lindesberg blir det en naturlig följd att i första hand avveckla boendeplatser i anslutning till dessa, avslutar han.

Samtliga sökande som idag bor i dessa lägenheter kommer att erbjudas boende på annan plats senast två veckor innan flytt, i första hand i regionen. De asylsökande som vill har även möjlighet att ordna med ett eget boende, till exempel hos vänner eller släktingar. De som redan har fått beslut om uppehållstillstånd kommer att få en plats i en anvisad kommun.

------------------------------------------------------------------

Vid frågor, kontakta presstjänsten:

Tel: 010-485 66 55

Mail: press@migrationsverket.se


Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. För mer information om Migrationsverket, besök vår hemsida, www.migrationsverket.se. Följ oss även på Facebook och Twitter.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.