Två tillfälliga boenden i Falkenberg och Lidköping avvecklas fram till den 31 juli 2018. Migrationsverket strävar efter att erbjuda de boende plats på andra asylboenden i närområdet. I och med detta avvecklas de sista tillfälliga anläggningsboendena i region Väst.

Det är fortsatt färre människor som söker asyl i Sverige och de som behöver ett boende har därmed minskat kraftigt det senaste året. Migrationsverket avvecklar därför de sista upphandlade asylboendena i hela Sverige under det första halvåret 2018. Det handlar totalt om 58 boenden som avvecklas etappvis, i denna etapp omfattas två boenden i Hallands- och Västra Götalands län..

Två tillfälliga boenden avvecklas

I region Väst återstår två tillfälliga boenden, ett i Lidköping kommun och ett i Falkenberg kommun. De ska avvecklas med sista utflytt den 30 juni 2018 respektive 31 juli 2018. De som bor på de boenden som ska avvecklas kommer att erbjudas plats på andra boenden. Idag är det drygt 160 personer som bor på de aktuella boendena.

- I region Väst har vi som mest haft 10 900 platser på tillfälliga boenden. Sedan 2016 har vi succesivt avvecklat dessa och är nu i slutskedet av processen. Detta är helt enligt plan och vi kommer nu, likt andra regioner i Sverige, att återgå till att använda oss av våra egna boenden, säger sektionschef Zozan Sewger.

Boenden som kommer att avvecklas i region Väst

Boende Län Kommun Belagda platser Sista utflytt Kilavägen Hallands län Falkenberg 59 2018-06-30 Lidköping Ram 3 Västra Götalands län Lidköping 103 2018-07-31

För frågor eller telefonintervjuer kontakta:
Bertil Claesson, enhetschef Fördelningsenheten Migrationsverket,
010-485 51 09, bertil.claesson@migrationsverket.se

Migrationsverkets presstjänst, 010-485 66 55Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.