Migrationsverket begär nu att Nationella åklagarmyndigheten ska ompröva åklagarens beslut att inte inleda en förundersökning efter en anmälan om varumärkesintrång. Anmälan gällde partiet Alternativ för Sverige.

 – Vi väljer att gå vidare eftersom vi anser att frågan är av stor principiell vikt, säger kommunikationsdirektör Fredrik Bengtsson.

Migrationsverket polisanmälde i somras Alternativ för Sverige, AfS, för varumärkesintrång. Detta efter att partiet använt Migrationsverkets logotyp i sin valkampanj. Åklagare fattade senare under hösten beslut att inte inleda förundersökning. Nu har Migrationsverket, via sitt juridiska ombud, begärt att Nationella åklagaravdelningen överprövar åklagarens beslut.

Migrationsverket menar, tvärtemot åklagaren, att det finns ett starkt allmänintresse i att pröva om AfS användning av verkets logotyp är en brottslig handling eller inte.

– Det är allvarligt när en statlig myndighets varumärke används på ett vilseledande sätt. Denna gång drabbades Migrationsverket, nästa gång kan någon annan drabbas. Därför vill vi att Nationella åklagarmyndigheten omprövar åklagarens tidigare beslut, säger Fredrik Bengtsson.

Migrationsverket anser att det är ställt utom rimligt tvivel att AfS ville skapa en bild hos mottagaren av deras budskap att det finns ett samband mellan Migrationsverket och AfS. Det innebär en skada för myndigheten, enligt Migrationsverket.

– Vi menar också att risken är stor att personer som nyligen anlänt till Sverige riskerar att blanda samman Migrationsverkets med AfS användning av Migrationsverkets logotyp tillsammans med ordet Återvandringsverket. Begreppet återvandring är dessutom en del av Migrationsverkets ordinarie uppdrag och verksamhet, säger Fredrik Bengtsson.

Vid frågor, kontakta presstjänsten:

Tel: 010-485 66 55

Mail: press@migrationsverket.se


Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. För mer information om Migrationsverket, besök vår hemsida, www.migrationsverket.se. Följ oss även på Facebook och Twitter.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.