Idag lämnades Migrationsverkets svar på Floating Accommodation Sweden ABs stämningsansökan in till Norrköpings tingsrätt. I svaromålet bestrider Migrationsverket Floating Accommodation Sweden ABs samtliga yrkanden.

Migrationsverket har idag via det juridiska ombudet, advokatbyrån Flood Herslow Holme, lämnat in svaromål till Norrköpings tingsrätt angående tvisten med Floating Accommodations Sweden AB. I svaromålet bestrider myndigheten Floating Accommodations Sweden ABs samtliga yrkanden.

− Då det pågår en juridisk process vill vi i dagsläget inte ytterligare kommentera detta. Vår ståndpunkt finns väl beskriven i det svaromål som lämnats in till tingsrätten och vi har inget att tillägga utöver det, säger t.f. kommunikationsdirektör Fredrik Bengtsson.

Migrationsverkets synpunkter finns att ta del av i det dokument som lämnats in till Norrköpings tingsrätt.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.