Förra året ökade antalet asylsökande kraftigt – från 54 000 till 81 000. Samtidigt införde Migrationsverket ett ambitiöst system för att granska id-handlingar. Systemet var dock anpassat till färre asylsökande vilket ledde till att granskningen inte kunde ske i den takt som hade behövts. Detta fick längre handläggningstider som följd. Migrationsverket har därför vidtagit åtgärder för att snabbare kunna granska inlämnade id-handlingar.

Tidigt i våras startade ett intensivt arbete för att kunna utföra granskningarna snabbare. I ett första steg infördes olika nivåer i granskningen. Det innebär bland annat att endast hemlandspass och andra nationella id-handlingar granskas eftersom dessa handlingar i huvudsak räcker för att göra sin identitet sannolik. Personer från länder där de allra flesta får avslagsbeslut får bara sina handlingarna granskade i de fall då utredningen kräver det.

I dagsläget väntar id-handlingar som tillhör 22 000 asylsökande på granskning, men nu har åtgärds­plan antagits vars mål är att id-handlingarna i alla ärenden där ansökan lämnades in 2014 ska ha granskats senast den 30 september.

Migrationsverket förstärker organisationen och i ett första steg kompletteras den centrala expert­funktionen i Stockholm med regionala granskningsteam i Stockholm, Göteborg och Malmö. Till dessa team håller nu sammanlagt ett 20-tal personer på att rekryteras.

– Det är positivt att verkets totala kompetens ökar när det gäller id-handlingar. Det tar dock tid att rekrytera och utbilda duktiga granskare. Därför kommer det dröja drygt ett halvår innan de nya teamen är i full gång, säger Jan Westmar, chef för Migrationsverkets ID-enhet.

Läs gärna en tidigare artikel om arbetet med id-handlingar på Migrationsverket.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.