Bilden visar den nya receptionen i Sundbyberg

Den 6 augusti, efter 17 år i Solna och i Hallonbergen, samlas myndighetens olika verksamheter och ett nationellt servicecenter under ett och samma tak. I de nya lokalerna har Migrationsverket möjligheten att kunna ta emot upp till 2000 besökare per dag.

– Det finns flera viktiga fördelar med att samla verksamheterna i Stockholm. Vi kommer kunna erbjuda bättre service då våra nya lokaler och det nationella servicecentret kommer bli bättre anpassat för våra besökare, säger Magnus Rodin som är regionchef i Stockholm.

Efter flytten kan besökarna bara uppsöka en reception i Stockholmsområdet vilket underlättar för alla som är i behov av att komma i kontakt med Migrationsverket.­

– Besöksperspektivet har varit centralt i både planeringen av de nya lokalerna som för valet av plats. Sundbybergs centrum är ett av Stockholms kommunikationsnav och en viktig faktor i valet av plats då besökarna kommer att komma till Migrationsverket från hela Storstockholmsregionen, fortsätter Magnus Rodin.

De nya lokalerna är skräddarsydda efter myndighetens dagliga verksamhet där den nya receptionsmiljön och utredningszonerna, där samtalen förs med de sökande, blir bättre anpassade efter besökarens behov. Bland annat kommer myndigheten att kunna erbjuda större utredningsrum, väntrum för barn, amningsrum och ett väntrum för tolkare och väktare.

1200 medarbetare på Migrationsverket kommer att arbeta i den 17 500 kvm stora lokalen. Hyresavtalet gäller i 10 år. Migrationsverkets verksamhet på Arlanda och förvaret i Stockholm berörs inte av flytten. Migrationsverket finns på flera orter i landet och huvudkontoret har sitt säte i Norrköping.

Arbetar du som journalist och vill veta mer om de nya lokalerna kan du ta kontakt med presstjänsten, https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum.html.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.