Hej redaktionen! Snart fyller Migrationsverket 50 år. Allt startade när regering och riksdag beslutade att slå ihop flera dåvarande instanser och funktioner till en ny central utlänningsmyndighet - Invandrarverket. Det skedde den 1 juli 1969.

1976 var Invandrarverket en av de statliga myndigheter som utlokaliserades till Norrköping. En medarbetare som följde med i flytten från Riddarholmen i Stockholm till Vikboplan i Norrköping var Inger Lagerström, då 19 år. Hon har stannat kvar i Norrköping och på myndigheten sedan dess. Nu är hon den av alla medarbetare som har arbetat längst på Migrationsverket – 45 år!

Hon är tillgänglig för intervjuer under vecka 25. Hör av er till presstjänsten för kontakt! Ring 010-485 66 55 eller mejla till gb-press@migrationsverket.se.

 

Korta fakta om Migrationsverket:

  • Startas 1 juli 1969. Kjell Öberg är första generaldirektören.

  • 1976 flyttas myndigheten till Norrköping.

  • Under 80- och 90-talet övertar myndigheten successivt arbetsuppgifter såsom mottagningsverksamheten från dåvarande Arbetsmarknadsstyrelsen och asylutredningarna från Polisen.

  • Integrationsfrågorna lyfts 1998 från Invandrarverket till det då nystartade Integrationsverket, som sedermera läggs ned 2006.

  • År 2000 byter myndigheten namn till Migrationsverket.

  • Myndigheten har vid starten 300 anställda. Flest medarbetare, över
    8 000, har den efter att antalet asylsökande ökade kraftigt 2015.

  • I dag har Migrationsverket cirka 6 000 medarbetare runt om i hela landet, varav knappt 1 200 i Norrköping, där huvudkontoret finns.

  • Nuvarande generaldirektör, Mikael Ribbenvik, tillträdde 2017.

 

Vid frågor, kontakta presstjänsten:

Tel: 010-485 66 55

Mail: press@migrationsverket.se


Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. För mer information om Migrationsverket, besök vår hemsida, www.migrationsverket.se. Följ oss även på Facebook och Twitter.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.