Den sista september gick tiden ut för ansöka om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Migrationsverket arbetar nu för att avgöra ärendena före årsskiftet.

Drygt 11000 personer har ansökt om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen, och hittills har drygt 2000 ärenden avgjorts. Av de dryga 9000 ärenden som väntar på beslut ligger cirka hälften hos Migrationsverket och andra hälften hos domstol.

– Vårt fokus just nu är att avgöra de ärenden som ligger hos Migrationsverket, och att lämna yttranden i de asylärenden som ligger i domstol, så att de i sin tur kan fatta beslut så fort som möjligt, säger Camilla Engström, som samordnar Migrationsverkets arbete med gymnasielagen.

Migrationsverket beräknar att de som har ansökt kommer att få sitt beslut senast till årsskiftet. Detta gäller den grupp som får sin ansökan prövad av Migrationsverket.

Den som får sin ansökan prövad i domstol behöver vända sig till respektive domstol för att få en uppskattning kring handläggningstiden. Migrationsverket arbetar dock intensivt med att lämna yttranden till domstolen i respektive ärende, något som alltså pågår samtidigt som den egna prövningen.

Uppdaterad statistik på prövningen av gymnasielagsärenden kommer att publiceras varje vecka på Migrationsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där du också kan läsa mer om gymnasielagen.

Imorgon, fredag, kommer en live-sändning att streamas via Migrationsverkets Facebook-sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , där frågor om gymnasielagen kommer att besvaras. Sändningen börjar 10.30.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.