När det gäller anpassningen av mottagningsverksamheten efter antalet asylsökande berörs i ett första skede cirka 300 medarbetare i region Mitt. Planering pågår vad gäller verkets andra fem regioner. Att region Mitt påverkas först beror på att det i regionen finns förhållandevis många boenden för asyl­sökande.

– Centralt för oss är att behålla den kompetens som myndigheten behöver i framtiden. Vi kommer dock inte att klara neddragningen utan uppsägningar, men vi ska jobba så mycket vi kan med att ge berörda medarbetare nya arbets­uppgifter eller erbjuda omplacering. Vi kan också lösa en del genom naturlig avgång, säger Kristina Hwargård.

Därför, menar hon, är det i nuläget svårt att säga hur många av de cirka 300 berörda medarbetarna i region Mitt som kommer att sägas upp när omställningsprocessen är genomförd.

– Vi kommer att informera Arbetsförmedlingen om att den beräknade övertaligheten i region Mitt omfattar ungefär 300 medarbetare. Hur vi lyckas med arbetet med omplacering, nya arbetsuppgifter eller naturlig avgång avgör sedan utfallet när det gäller uppsägningar, säger Kristina Hwargård.

Även de fackliga representanterna och medarbetare i region Mitt har informerats.

Migrationsverket har i dag 1 100 medarbetare i region Mitt. Hela myndigheten har cirka 8 400 medarbetare.

Region Mitt omfattar Migrationsverkets verksamhet i Värmlands län, Dalarnas län, Örebro län, Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län.

Du hittar Migrationsverkets regionindelning här (pdf).

Läs även Fem frågor och svar om omställningsarbetet med svar från Kristina Hwargård (pdf)


Fakta: Vad innebär Migrationsverkets omställning?

Omställning är ett begrepp som används för flera olika händelser inom Migrationsverket. Det står för det behov av anpassning som myndigheten har utifrån sitt framtida uppdrag. Uppdraget innebär färre asylsökande och färre boenden. Som medarbetare kan man märka av omställning på olika sätt; genom att man får nya arbetsuppgifter, ny organisa­torisk tillhörighet, omplacering, eller genom att man sägs upp.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.