Migrationsverket inleder ett samarbete med Handelshögskolan i Göteborg. Det innebär bland annat möjlighet till kompetensutveckling samt att verket sammanförs med en forskare. Målet är att skapa nytta för båda parter.

- Vi är väldigt glada över samarbetet med Handelshögskolan som vi ser som en långsiktig investering i verkets personal och som möjliggör ökad kompetensutveckling, säger Migrationsverkets HR-chef Lena Sköld Hultberg.

Per Cramer, Handelshögskolans rektor ser Migrationsverket som en viktig partner inom offentlig sektor.

- Breddningen av Handelshögskolans samarbeten fortsätter och jag är mycket glad över att kunna hälsa Migrationsverket välkommet som en ny, viktig partner inom offentlig sektor. Det är en myndighet som har en central roll i samhällsutvecklingen, säger Handelshögskolans rektor Per Cramér.

 

Migrationsverket och Handelshögskolan kommer samverka kring utbildningar, forskning och kompetensutveckling för Migrationsverkets medarbetare. Samarbetet kan leda till möjligheter för verkets personal att delta i seminarier och föreläsningar.

Delta i högskolans rådgivningsgrupper

Migrationsverket får möjlighet att delta i universitetets rådgivningsgrupper, så kallade Advisory Boards, eller runda bordssamtal, när tillfälle ges. Det innebär möjligheter att komma med synpunkter på utbildningar så att utbildningen blir mer anpassad till arbetsmarknaden. I samråd med kursansvarig lärare kan också finnas möjlighet för Migrationsverkets personal att delta i undervisningen.

Genom ett strukturerat samarbete med Handelshögskolan och dess utbildningsbolag GU School of Executive Education kan Migrationsverket också utveckla de interna utbildningarna inom Migrationsakademin och erbjuda fler fördjupade utbildningar.

Samarbetet med Handelshögskolan varar till och med december 2020.

För mer information kontakta Migrationsverkets HR-chef Lena Sköld Hultberg, tfn 010-203 59 76 eller presstjänsten, 010-485 66 55.

För kontakt med Handelshögskolan, kontakta Annelie Dagerklint, ansvarig Partnerprogrammet, tfn 031-786 55 23 eller Annelie.dagerklint@handels.gu.se


Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.