Migrationsverket har, genom konsultföretaget Sweco, skickat ut en förfrågan till flera kommuner i Skåne om det finns lämpliga fastigheter för att bygga ett nytt förvar. Fastigheten kan utgöras av en bebyggd eller obebyggd tomt.

Behovet av förvarsplatser har ökat och väntas fortsätta att öka framöver. Dels orsakas det av att fler personer får utvisnings- eller avvisningsbeslut, som en följd av antalet asylsökande som kom 2015. Dels har Polisen utökat de inre utlänningskontrollerna.

Migrationsverket arbetar redan med flera projekt runt om i landet som syftar till att öka antalet förvarsplatser under 2018. I Flen öppnas 40 nya platser i början av maj. I Ljungbyhed planeras sedan tidigare för ett förvar med 40 platser. Dessa förväntas stå klara under 2018.

Migrationsverkets bedömning är att det därutöver finns behov av fler förvarsplatser. Därför har en förfrågan skickats ut om det finns någon tillgänglig och lämplig fastighet i kommuner som dels ligger nära flygplatserna Kastrup eller Sturup, dels nära trafiklederna E4, E6, E22 och E65.

De kommuner som Migrationsverket bedömer är mest relevanta är Lomma, Lund, Burlöv, Staffanstorp, Svedala, Skurup och Vellinge. Tomtförfrågan är ett sätt för Migrationsverket att göra en marknadsundersökning på respektive ort.

Förvaret ska placeras så att onödiga transporter för Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården minimeras. Övriga krav är att fastigheten är lämplig för ett förvar som rymmer ett 150-tal platser.

Valet av fastighet görs utifrån vilket objekt som har bästa förutsättningar för en förvarsverksamhet bland de intresseanmälningar som kommer in till Migrationsverket. Sista datum för intresseanmälan är 30 maj.

Ett nytt förvar i Skåne skulle innebära cirka 100 nya arbetstillfällen. Migrationsverket kan i nuläget inte bedöma när ett nytt förvar i Skåne kan stå klart, då flera moment i byggprocessen ligger utanför Migrationsverkets kontroll.

Fakta

Migrationsverkets 357 förvarsplatser är i dag fördelade på fem orter; Åstorp, Kållered, Flen, Märsta och Gävle. Ambitionen är ytterligare cirka 110 nya platser i landet under 2018.

Migrationsverkets förvarsverksamhet bedrivs dygnet runt. Personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige och ska avvisas eller utvisas kan i vissa fall tas i förvar. Förvar kan även användas om det är nödvändigt för att utreda någons rätt att vistas i landet eller om någons identitet är oklar.

Läs mer om utbyggnaden av förvarsplatser

Läs mer om förvarsverksamheten här.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.